Våre Ansatte

I Stor - Elvdal Naturbarnehage ønsker vi å gi barna trygge og gode omgivelser. Vi er opptatt av at alle barna skal bli sett og at de opplever god og varm omsorg fra oss. Vi er mange ansatte som sammen ønsker å oppnå de samme målene og at barna skal ha det godt hos oss. 

Ansatte på Sandkassa 

Eli Bjørsland (Styrer og pedagogisk leder)                               Elisabeth Kristiansen Monsen (Fargarbeider)

Anette Lernæs (Barnehagelærer)                                             Tina Nyberget (Fagarbeider)

Ansatte på Furutoppen 

Linnea Sæther Sandbakk (Fungerende avdelingsleder / Barnehagelærer) 

Anne Tove Østerhagen (Fagarbeider)                                        

Svein Holen (Fagarbeider)                                                            Aleksander Myklevik Hirkjølen (Assistent)