VELKOMMEN TIL STOR - ELVDAL NATURBARNEHAGE


Vi er en naturbarnehage omgitt av rik natur - og dyreliv. Vi bruker naturen som utgangspunkt for lek, vennskap, kreativitet og læring. Barnehagen ligger sentralt på Koppang i Østerdalen, midt mellom Oslo og Trondheim. Den er privateid, og har en avdeling for barn i alderen 1 - 3 år, og en naturavdeling for barn i alderen   3 - 6 år. 

Stor - Elvdal Naturbarnehage disponerer et stort inngjerdet uteområde, og ett mindre inngjerdet område med variert terreng, som gir barna mulighet til bevegelse og utfordringer etter modningsnivå. Her finner du lekeapparater, lekestue, klubbhus, grillbu, bålplass og gapahuk. I tillegg får vi låne et skogsområde ikke langt unna barnehagen med gapahuk og bålplass. Vi er også flittige brukere av flerbrukshallen i Storstua. Stor - Elvdal kommune har mye flott natur og mange spennende turområder, og barnehagen prøver å være synlig aktør i nærmiljøet. 


Mye av barnehagetiden tilbringer vi ute, men barnehagedrift i Stor - Elvdal er også litt væravhengig, så innetid til lek, aktiviteter og læring følger også med. Inne har vi god plass, hvor vi disponerer mange rom vi til stadighet forandrer, hvor vi har mulighet til å dele barnegruppa i små grupper. Vi legger til rette for allsidige og varierte aktiviteter gjennom hele dagen. 

Stor - Elvdal Naturbarnehage skal være et godt sted å være barn. Barna skal oppleve glede, føle seg betydningsfulle og bli tatt godt vare på. Vi vil skape gode barndomsminner ved å bry oss om hverandre, og være en del av et fellesskap. Lek ute i naturen skal tildeles mest tid og mest plass i vår barnehage, og den har en egenverdi for barnet. Gode holdninger fra oss voksne skal også sørge for at barna skal forstå hvor viktig naturen er for oss mennesker og dyr. 

VÅRE AVDELINGER

AVDELING FURUTOPPEN:

Furutoppen har vi 18 plasser med barn fra 3 - 6 år og 4 faste ansatte.

Furutoppen er en naturavdeling og vi legger vekt på tematurer hver uke i nærmiljøet, gode naturopplevelser og læring ute til alle årstider og all slags vær. Matpakka vår spiser vi oftest i Mumibua (grillbua), på tur eller ute på lekeområdet vårt, samt av vi lager mat på bål. Temabaserte samlinger foregår hver dag, og tema vennskap arbeides med jevnlig hele året. Noen timer i uka har vi klubb, hvor barna er delt inn i grupper etter alder som får tilpasset aktiviteter deretter. Spennende turer en kan få oppleve her på Furutoppen er elgjakt, pilking, fjelltur, fisketur, ake/skitur, sykkeltur og gårdsbesøk. 


AVDELING SANDKASSA: 

Sandkassa har vi 9 plasser med barn fra 1 - 3 år og 4 faste ansatte.

Sandkassa er småbarnsavdelingen vår. Vi ønsker å gi barna her en hverdag fylt med positive opplevelser, omsorg og trygghet. Barnehagen vår arbeider mye med sosial kompetanse. Det vil si blant annet vennskap, respekt for hverandre, høflighet og grensesetting. Vi er i likhet med Furutoppen mye ute. Vi har en fin inngjerdet lekeplass som vi bruker hver dag, og vi er mye på turer i nærmiljøet.

Vi følger de fleste temaer som Furutoppen arbeider med, men med et forenklet opplegg. Avdelingen har samlinger hver dag hvor ulike emner blir tatt opp. Sandkassa har et tett samarbeid med Furutoppen, og vi har flere samlinger og arrangementer sammen. 

AKTIVITETER

I Stor-Elvdal Naturbarnehage fokuserer vi for det meste på aktiviteter ute i naturen. Vi har mange ulike aktiviteter, alt fra formingsaktiviteter og læringsaktiviteter til turer og temadager. Vi har ulike temaer gjennom hele året og aktivitetene er basert på årstidene og temaene. 

Daglige aktiviteter er samling med sang, lek i skogen og tematurer. 

Noen eksempler på aktiviteter kan være juleverksted, elgjakt, pysjparty, sykkeldag, laging av mat og diskotek. ÅRSPLAN