Dagsaktiviteter


Levering av barn

kl. 06.45 - kl. 09.30

Frokost 

kl. 08.00 - kl. 08.30

Samling

kl. 09.30 - kl. 10.00

Lek

kl. 10.00 - kl. 11.30

Lunsj

kl. 11.30 - kl. 12.30

Utetid

kl. 13.00 - kl. 15.30

Fruktmåltid

kl. 13.30 - kl. 14.00

Henting av barn

kl. 14.00 - kl. 16.15